Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DRUKARNIA ELBLĄG


 

I. Administrator danych

Administratorem przekazywanych prze Państwa przy zakładaniu konta klienta w serwisie www.drukarnia.elblag.pl Danych Osobowych jest Agencja Reklamowa CONTACT , numer NIP: 578-191-95-09,

Nasze dane kontaktowe:

Agencja Reklamowa CONTACT
ul. Mikołaja Firleja 27,
82-300 Elbląg

adres e- mail: contact@arcontact.pl, numer telefonu +48 55 621-21-21.

II. Polityka plików cookies

1. Definicja plików cookies

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz, i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować Ci pomoc.

2. Funkcje cookies

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim możemy uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

3. Wykorzystywanie informacji z cookies

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

Masz jednak możliwość ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie, co jednak może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny.

4. Wyłączenie plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach

 • Google Chrome:

  • W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij „Więcej”, i dalej „Ustawienia”.

  • W dolnej części wybierz „Zaawansowane”.

  • W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści, a następnie Pliki cookie.

  • Aby wyłączyć pliki cookie: kliknij przełącznik (odznacz) „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich oczytywanie”.

 • Mozilla Firefox

  • W prawym górnym rogu przeglądarki Firefox kliknij przycisk „Menu” (trzy poziome kreski), a następnie wybierz „Opcje”.

  • Następnie wybierz zakładkę „Prywatność i bezpieczeństwo” i następnie wybierz sekcję „Historia”.

  • Wybierz opcję: „Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika”.

  • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

   Ponadto istnieje możliwość określenia okresu przechowywania ciasteczek:

   - Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
   - Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
   - Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

 • Internet Explorer

  • W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.

  • Kliknij kartę „Prywatność”, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij „Zaawansowane”.

  • Następnie możesz zaakceptować, zablokować lub monitować pliki cookie tej samej lub innych firm.

 • Safari

  Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności. Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

  • Zawsze blokuj: Przeglądarka uniemożliwia witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywanie plików cookie oraz innych danych na urządzeniu.

  • Tylko z bieżącej witryny: Przeglądarka przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny.

  • Z odwiedzonych witryn: Przeglądarka przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz.

  • Zawsze pozwalaj: Przeglądarka pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na urządzeniu.

 • Opera

  Wybierz następujące opcje: Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

  W przeglądarce Opera możesz wybrać jedną z 3 następujących opcji:

  • Akceptuj ciasteczka - wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).

  • Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam - wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

  • Nigdy nie akceptuj ciasteczek - wszystkie ciasteczka są odrzucane.

III. Dane osobowe udostępniane przy zakładaniu konta Klienta na Naszej witrynie internetowej.

Za pomocą formularza zawartego na tej witrynie internetowej możesz założyć konto Klienta, które wykorzystywane będzie przez Ciebie do składania zamówień za pomocą tego konta oraz zawarcia z Nami umów o dostawę usług lub towarów. W tym celu przekazujesz nam wskazane w formularzu dane osobowe. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

Poniżej prezentujemy informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych
w przypadku wypełnienia formularza, a tym samym założenia konta Klienta.

1. Rodzaj przetwarzanych danych

Danymi osobowymi jakie będą przetwarzane są: adres-email, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. Są to dane osobowe, które podajesz Nam w celu rejestracji konta w serwisie drukarnia.elblag.pl i w efekcie dokonania u Nas zamówienia (zawarcia z nami umowy)

2. Brak obowiązku podania danych

Wszystkie dane osobowe podane za pośrednictwem formularza w celu założenia konta Klienta są udostępniane przez Ciebie dobrowolnie. Niemniej jednak przy braku ich podania nie będziesz mógł założyć konta Klienta na Naszej Witrynie internetowej, a tym samym dokonać zamówienia online za pomocą tego konta.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

 1. wykonania łączącej Nas umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy
  na Twoje żądanie.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

 1. wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,

 2. w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe,

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu:

 1. dochodzenia roszczeń lub występowania na drogę sądową,

 2. marketingu bezpośredniego.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

4. Przekazanie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. dostawcy usług serwerowych
i elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, usług księgowych, usług prawnych, usług drukarskich), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

5. Prawa w  stosunku do udostępnionych danych osobowych

Masz prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do przenoszenia Twoich danych osobowych.

W każdym wypadku Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, a także w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Cię danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo to możesz wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.